nevrobiologi

I hodet på en svermer

Nattsvermerens hjerne er mindre enn et knappenålshode. Men det foregår atskillig inni den.

Gemini.no logo

Ei sunn sjel i ein passe sunn lekam

Fysisk trening gjer deg mindre deprimert og syter for at du er mindre borte frå arbeidet – også om du elles tilhøyrer dei friske og glade. Men alt med måte!