mønstergjenkjenning

Robot på ugressjakt

Mengden med sprøytemidler kan halveres når bare ugress, og ikke hele åkeren, sprøytes.