Robot på ugressjakt

Mengden med sprøytemidler kan halveres når bare ugress, og ikke hele åkeren, sprøytes.

Bildebehandlingsprogrammet Weedcer kan vise seg å bli et viktig verktøy for norsk landbruk og for tusener av bønder som årlig sprøyter åkrene sine med ugressmiddel. Programmet identifiserer hva som er ugressplanter og ikke – under sprøytingen. Dermed blir det mulig å presisjonssprøyte kun de plantene man ønsker å utrydde.

Prosjektet involverer Bioforsk Plantehelse, som har utviklet skadeterskler – det vil si hvor mye ugress det skal til for at sprøyting settes i gang, bedriftene DAT og Adigo som driver med jordbruksteknologi og er utstyrsprodusenter, og forskere fra SINTEF som har bidratt med algoritmer og bildebehandling.

Rund bladform på ugress

– For å skille ugresset fra andre planteformer på bakke har vi funnet fram til egenskaper og informasjon i bildet som kan skille mellom objektene og gjenkjenne dem. Korn har for eksempel lange, slanke former, mens ugress stort sett er rundere i bladformen, sier Kristin Kaspersen.

Når et videokamera filmer jordbunnen og sender bildene til datamaskinen, kan bildene analyseres fortløpende, de ulike bladformene kjennes igjen, og ugressmengde og sprøytemengde bli bestemt.

Veien videre

Prosjektet, som har pågått siden 2007, er et eksempel på hvordan gjenkjenning av et mønster kan gi verdifull hjelp. Mønstergjenkjenning benyttes i problemstillinger der datamengden er uhåndterlig, eller oppgavene diffuse og vanskelige å gripe fatt i.

Adigo AS har nå laget en selvnavigerende robot på fire hjul som kan kjøre rundt på åkeren. Tanken er at mekanismen skal integreres i en boks på sprøytebommen som bonden har montert bakpå traktoren. Øyvind Overskeid i Adigo AS opplyser at produktet skal være klart i 2012. Norges forskningsråd finansierer prosjektet.

Åse Dragland