mikrobiologi

Usynlig fiende

Muggsopp har invadert ventilasjonsanlegg i flere yrkesbygg. Utholdende angrepsstyrker – men ikke uslåelige.