May Britt Drugli

Gemini.no logo

Jenter vanskeligst å behandle

En ny studie viser hvilke barn som har nytte av behandling for alvorlige atferdsvansker. Jenter generelt, og barn som vokser opp med én forelder, kommer dårligst ut.