masterplan

KORTNYTT

Plan mot støy i Abu Dhabi

Myndighetene i Abu Dhabi vil gjerne gjøre noe med trafikkøkningen, og har engasjert SINTEF IKT til å utarbeide en masterplan for å takle problemet.