lukket merd

Stenger lakselusa ute

Som svar på luse-problemene i laksenæringa, vil smolt fra norsk settefisk-produsent få lukkede merder som “startbolig”.