lettklinker

Stabiliserer skråninga med geotekstiler

Opprydding etter ustabile jord- og vannmasser på avveie koster samfunnet store summer hvert år. Lette materialer som kan blåses på plass er en billig og rask løsning når områder må sikres.