Lars Haltbrekken

Kommentaren: Småkraftverk truer den vakre vassdragsnaturen

I Norges Naturvernforbund er vi dypt bekymret for de omfattende planene om å bygge småkraftverk i Norge. En massiv utbygging vil ha store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet, skriver Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.