kronisk smerte

Som sendt frå himmelen?

Ein dag tek olja slutt. Kan hende er det thorium – med namn etter guden Tor – som kan redde verda frå energi- og klimakrise.