kronisk hodepine

Beroligende kan gi kronisk hodepine

Tar du beroligende medikamenter og smertestillere, er du i risikogruppen for kronisk hodepine. Hvis du i tillegg røyker og beveger deg lite, ligger du enda dårligere an.