Jon Kleppe

Gemini.no logo

Anbefaler boring i Arktis

Olje-Norge mener at landet i årene framover bør rette olje- og gassinnsatsen mot arktiske strøk.