John Ugelstad

Kuler kan få meir olje ut frå reservoara

Stjerneforskar har høge ambisjonar på vegne av ugelstadkuler. I løpet av nokre år kan norske forskingsmiljø vere verdsleiande på bruk av nanoteknologi i petroleumsindustrien.

Små kuler på nye veier

Ugelstadkulene har trillet i mange retninger og hatt mange formål i årenes løp. Snart kommer de til en skjerm nær deg.