John Krogstie

MazeMap kartlegger verden

Først skulle kartet vise veien for studenter i Trondheim. Nå viser MazeMap veien for folk på fem kontinenter.