Johanne Sundby

Kommentar: Fertilitetskrisen skyldes sosiale valg

De teknologiske løsningene på livsdramaet barnløshet har dreid løsningene over mot biologi og genetikk, framfor sosialt foreldreskap. Det føles mindre fremmed å lage barn i et laboratorium enn å adoptere et barn fra et fattig land, skriver Johanne Sundby, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.