jakt

Jegerane på fonna

I tusenvis av år har forfedrane våre jakta rein i fjellet. Nå er nye jegerar på sporet av dei gamle.