Instiutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Finner kreften tidlig

Ny ultralydteknologi gjør det mulig for legene å oppdage kreftsvulster langt tidligere.