Finner kreften tidlig

Ny ultralydteknologi gjør det mulig for legene å oppdage kreftsvulster langt tidligere.

En metode som sender ut nye og mer avanserte ultralydsignaler, er under utprøving i Trondheim. Mulighetene blir langt bedre til å oppdage og diagnostisere svulster ved blant annet prostata- og brystkreft.

– Den første kliniske utprøvingen har vært foretatt, og resultatene så langt er lovende. Det forteller Rune Hansen, som er forsker ved NTNU og ved SINTEF Helse.

Et slør av støy

Ultralydbildene som framstilles med dagens metoder, er ofte sterkt plaget av en type støy som kommer av at lydsignaler ringer fram og tilbake mellom ulike sterke reflektorer – «multiple ekko» eller «reverberasjoner» på fagspråket. Dette er et særlig problem når signalet sendes gjennom kroppsveggen for å avbilde kroppens indre organer.

Lydsignalene rikosjetterer da fram og tilbake mellom lag av fett, muskler og bindevev i kroppsveggen, og resultatet er at ultralydbildet blir tåkete.

Den nye metoden som er under utvikling, er langt mer detaljert. Dermed blir det mulig å skille detaljer i organer lever, prostata og bryst. Dette gjør at man lettere oppdager endringer i kroppsvevet. Muligheten for å oppdage kreftsvulster på et tidlig tidspunkt øker vesentlig.

Detaljerte bilder

Ved siden av å gi mer detaljerte bilder av kroppsvevet, kan den nye ultralydmetoden også oppdage og avlese kontrastvæske mye bedre. Slik væske gis intravenøst og gjør det mulig å avbilde blodforsyning og blodgjennomstrømning i organer der man for eksempel har mistanke om kreft.

– Svulster genererer egne blodårer for å forsyne seg med oksygenet og næringsstoffene de trenger for å vokse. Metoden har potensial til å oppdage disse endringene i blodgjennomstrømning veldig tidlig, forteller Hansen.

Kreft i prostata og i bryst er to cancerformer hvor den nye metoden vil gjøre det mulig med tidligere diagnose. Det samme gjelder kreft i skjoldbruskkjertelen. Et annet bruksområde er diagnose av kardiovaskulære lidelser: hjertesykdommer og plakk/stenoser/aneurismer i store arterier.

Sender inn to signaler

Den nyutviklede metoden er gitt navnet «SURF imaging» – Second order UltRasound Field imaging.

Ved tradisjonell metode sendes en avbildningspuls inn, og «ekkoet» som i sin tur fanges opp, danner grunnlaget for ultralydbildet. Det prinsipielt nye nå er at avbildningspulsen akkompagneres av et signal til.

Teamet som Hansen er en del av, ledes av professor Bjørn Angelsen, som er en av pionerene innen forskningen på ultralyd i Trondheim. Angelsen antar at metoden vil være klar til å tas i ordinær bruk på de første pasientene om et års tid.

Av Tore Oksholen