Instiutt for samfunnsøkonomi

Nobel Donald

Kva skjer når eit samfunn blir overflømd av pengar? Ein amerikansk økonom fekk nobelpris for svaret sitt. Men Onkel Skrue visste det først.