Instiutt for biologi

Når kroppen misforstår

Mange kroniske sykdommer oppstår fordi immunforsvaret går til angrep på en innbilt fiende. Et nytt molekyl hindrer det i å løpe fullstendig løpsk.