Institutt for kreftforsking og molekylær medisin

Farlige forbindelser

Legemidler og naturpreparater går ikke alltid godt sammen. Noen kombinasjoner kan være fatale – men hvilke? Kunnskap er underveis.