Farlige forbindelser

Legemidler og naturpreparater går ikke alltid godt sammen. Noen kombinasjoner kan være fatale – men hvilke? Kunnskap er underveis.

Helsekostindustrien er stor og mangfoldig, og mange av oss tar ulike typer kosttilskudd og naturmidler. Om det er nødvendig, eller om det har noen som helst effekt, er omdiskutert. Men vi gjør det nå likevel, sånn for sikkerhets skyld.

Og naturlige urteprodukter kan jo ikke skade. Eller kan de?

Som å blande vin og øl

På legekontorene finner vi nå plakater med oppfordring om å fortelle legen hvilke helsekostpreparater vi spiser. Det har sin årsak: Naturmidler og medisiner påvirker hverandre i kroppen. Det blir litt som å blande vin og øl – uforutsigbar effekt, og ikke alltid positiv. Resultatet blir i verste fall fatalt.

Som hvis du vil forsterke effekten av Viagra ved å skylle den ned med grapefruktjuice – kanskje fristende, men bivirkningene kan omfatte både angina og hjerteinfarkt. Eller om du tar litt johannesurt som beroligende – da virker kanskje ikke Viagraen så bra som forventet.

Johannesurt tar i grunnen knekken på mye medisin, og kvinner må huske at p-pillen ikke er trygg som prevensjon i denne kombinasjonen.

Hvordan i all verden skal vi forbrukere kunne vite hvilke kombinasjoner som gir hvilke effekter?

Tester populære urter

Foto: Gorm Kallestad/Scanpix NTNU har utviklet et testsystem for å avdekke hvordan naturmidler og medisiner virker sammen. Målet for stipendiat Silje Engdal og resten av forskningsteamet er å få en systematisk oversikt over feltet.

Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
NTNU har utviklet et testsystem for å avdekke hvordan naturmidler og medisiner virker sammen. Målet for stipendiat Silje Engdal og resten av forskningsteamet er å få en systematisk oversikt over feltet.

Hjelp er underveis: En gruppe forskere ved Det medisinske fakultet ved NTNU etablerer nå metoder som kan avsløre hvilke kombinasjoner av urter og medisiner som er skadelige, og hva du trygt kan spise. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Kreftforeningen.

– Vi tester hva som skjer når man blander populære urter med vanlige medisiner, forteller prosjektleder og professor Odd Georg Nilsen.

– Vi kan ikke svare på om immunforsvaret blir bedre av hvitløk. Men vi skal gi et svar på om hvitløk og andre naturpreparater endrer ?effekten av vanlige medisiner. Den informasjonen vi har i dag på kombinasjonseffekter av naturpreparater og legemidler, er ytterst mangelfull. Spesielt med tanke på at legemiddelverket i Norge har en urteoversikt som klassifiserer flere hundre forskjellige produkter som handelsvare eller legemiddel med eller uten resept.

Alt i samme suppe

Alt du putter i deg, enten det er mat, drikke eller medisiner, skal ned i magen og gjennom fordøyelsessystemet. Alt utsettes for samme suppe av magesyre, fordøyelsesenzymer og slikt.

Er du syk og trenger medisin, så er effekten avhengig av at dosen er tilpasset akkurat deg. Ofte er dosen avhengig av om du tar andre medisiner. Vanlige legemidler påvirker hverandre, og legen din sjekker i Felleskatalogen om de medisinene du tar, fungerer sammen. Noen medisiner forsterker hverandre, andre svekker hverandre. Kanskje må du ta dobbel dose for å få ønsket effekt? Dette vet legen.

Men om du tar naturmidler sammen med medisinen, så finnes det lite informasjon i Felleskatalogen som kan fortelle deg og legen om kombinasjonen vil ha effekt på din medisinering.

Ingen køkultur i kroppen

Forskernes mål er å få en systematisk oversikt over hvilken effekt ulike naturmidler kan ha kombinert med forskjellige legemidler. Metodene de bruker, avslører om naturmidlene må dele vei med forskjellige medisiner på sin ferd gjennom kroppen.

Det er når medisinene og urtene slåss om plassen i kroppens systemer, at effekten av medisinene blir påvirket. Slik konkurranse skjer i hovedsak i tarmen og i leveren. Tarmen regulerer hvor fort legemidler tas opp i kroppen. Leveren består av enzymer som regulerer hvor fort legemidler brytes ned og skilles ut av kroppen.

– Vi vet alle hvordan det arter seg hvis det er kø foran en dør, forteller Nilsen. – Det blir en opphopning av folk, og de som er frekkest eller sterkest, kommer først inn. Slik er det også når naturmidler og medisiner står foran den samme porten og skal gjennom.

Dersom naturmidlet er sterkest, vil medisinen komme langsommere inn til det stedet det er behov for den. Dermed blir effekten lavere, eller kommer senere enn antatt. Er det utskillingen som blir hemmet, så kan medisinen hope seg opp, og

vi får forsterket effekt av legemidlet, kanskje med bivirkninger.

Utprøvningene gjøres i forskjellige test?system i laboratoriet. Celler fra tarm og celler fra lever får tilsatt en kombinasjon av naturmiddel og legemiddel, og så kan det måles hvem som vinner i kampen om cellens gunst.

Tester rett fra boksen

MIDLER UNDER LUPEN

Dette er naturmidlene Trondheimsforskerne undersøker: johannesurt, valerian, gingko biloba, solhatt, hestekastanje, salvie, aloe vera, misteltein, grønn te, hvitløk, rosenrot og noni-juice.

I tillegg gransker de produktene Natto-K2 (soyaprodukt med K2-vitamin), Agaricus (japansk soppekstrakt), LZX-A (Nelumbo nucifera gaertn), QTJ (Sinomenium acutum), SQZG (Panex notoginseng) og YHS (Rhizome corydalis).

Medisinsk matematikk er ikke enkel. Om forskerne tar ut to stoffer fra en urt, og undersøker hvordan disse virker inn på effekten av en medisin, så er effektene gjerne helt forskjellig hvis stoffene testes hver for seg, enn om de testes som blandingsprodukt. Stoffene i et naturmiddel kan altså forandre sin effekt på legemidler om de tas ut av sine naturlige omgivelser.

– Dette tar vi konsekvensen av, sier Nilsen.

– Vi undersøker effekten av ekstrakter fra hele preparatet slik det selges i helsekostbutikken og på apoteket. Du kan kanskje si at vi tester rett fra boksen.

– Det er viktig å merke seg at et legemiddel og et naturpreparat som angis å ha samme effekt, ikke nødvendigvis forsterker hverandre, men faktisk kan virke motsatt av intensjonen, sier professor Odd Georg Nilsen.

– Fremdeles gjelder regelen om varsomhet. Og husk å fortelle legen din om hva du spiser!

Gjør legens jobb vanskelig

Rent generelt kan en si at de medisinene som har en såkalt smal terapeutisk bredde, egner seg dårlig sammen med naturmidler. Dette er medikamenter der effekten er avhengig av en jevn mengde medisin i blodet til enhver tid. Flere medisiner som tas i forbindelse med organtransplantasjon, hiv, psykiatriske lidelser, epilepsi og kreft, er av denne typen.

«Et legemiddel og et naturpreparat som angis å ha samme effekt, kan sammen virke motsatt av intensjonen.» Odd Georg Nilsen, professor.

Hvis man kombinerer slik medisin med naturmidler som påvirker medisinmengden i blodet, vil effekten av medisinen kunne øke eller minke. Det første kan gi uheldige bivirkninger, det andre føre til at den terapeutiske effekten uteblir.

– Det er ikke alltid man kan tenke seg hva som kan være farlig, understreker Nilsen. – Har du for eksempel nettopp fått en ny nyre eller ny lever, så må du holde deg unna johannesurt.

Avstøting av organer er nemlig ett av de problemene som kan oppstå. Johannesurt er et eksempel på naturmiddel som svekker den medisinen som skal gjøre at nye organer finner seg til rette hos sin nye vert. Og det holder ikke å droppe naturmiddelet dagen før en operasjon. Effekten på legemidler kan vare i flere uker.

Skrekkeksempler står i kø. Mange pasienter som legges inn på sykehus, spesielt i USA, har spist naturmidler før de legges inn for en planlagt operasjon. Det kan gjøre anestesilegens jobb vanskelig, og resultatet av operasjonen mer usikkert. Naturmiddelet Valerian, som mange tar for å «roe nervene», kan øke effekten av anestesi, mens Gingko biloba kan svekke den. Ginkgo biloba har også vist seg å gi økte blødningstendenser under og etter operasjoner.

Te og sopp med bivirkning

VÆR VARSOM!

Du bør være forsiktig med urtepreparater hvis du samtidig tar medisiner mot for eksempel diabetes, parkinson, hiv, epilepsi, allergi (antihistaminer), depresjon (trisykliske antidepressiva) eller hjerteproblemer (antiarytmika, betablokkere og kalsiumkanalblokkere).

Det samme gjelder hvis du bruker blodtrykksmedisin, cellegift, blodfortynnende midler (antikoagulerende, aspirin, ibuprofen, naproxen), immundempende medisiner, beroligende midler eller steroider. Og vær klar over at forskerne ennå ikke har alle resultater på bordet.

Nesten halvparten av alle norske kreftpasienter tyr til naturmidler for å bedre helsa. 70 prosent sier de tar naturpreparater for å bedre immunforsvaret, og de fleste håper på bedret livskvalitet. At urtene kan svekke effekten av kreftmedisinen, er det ingen som har fortalt dem.

Forskerne ved NTNU har i samarbeid med sykehus i Ålesund og Volda kartlagt kreftpasienters bruk av naturmidler. De fleste setter sin lit til hvitløk og grønn te. Noni-juice er også populært. Selv om ingen av pasientene sier at de har merket bivirkninger av naturpreparatene, har forskerne funnet at grønn te kan øke effekten av enkelte kreftmedisiner og dermed øke risikoen for bivirkninger.

Mange kreftpasienter bruker et produkt kalt Agaricus. Dette er et japansk soppekstrakt med en literpris på rundt 5000 kroner. Man må altså grave dypt i lommeboka for å nyte drikken. Med slike priser er det jo greit å vite om det har effekt på helsa.

– Agaricus ser i våre studier ut til å kunne øke effekten av andre kreftmedisiner, forteller stipendiat Silje Engdal. – Det er da svært betenkelig at pasientene blir flådd økonomisk samtidig som faren for bivirkninger øker.

Urteliste i Fellskatalogen?

– Fra før vet vi at johannesurt kan redusere effekten av en kreftmedisin så mye at den ikke gir ønsket effekt, forteller Engdal. – Nå vet vi mer om hvor mange kreftpasienter som bruker naturmidler, hvilke naturmidler de velger, og om de forteller legen sin dette. Vi kan derfor mer systematisk finne ut hvilke kombinasjoner pasientene må holde seg unna.

– Samtidig kan legene få en liste over naturmidler de bør anbefale pasientene ikke å bruke. Vi håper dessuten på sikt å få inn en omfattende naturmiddelliste i Felleskatalogen.

Prosjektbevilgningene tar slutt i 2008, men Nilsen har håp om forlengelse, og at det kan etableres en permanent gruppe på dette fagområdet.

Øst møter vest

Mange naturmidler kommer fra Østen. Kineserne har brukt urter medisinsk i tusener av år, og har en litt annen innstilling til bruken av urter sammen med legemidler. Hvis en urt er kjent for å styrke effekten av et legemiddel, så vil behandling skje med en lavere dose medisin, i kombinasjon med den aktuelle urten. Tanken er at du får færre bivirkninger av medisinen, siden du tar mindre av denne, samtidig som du får full behandlingseffekt.

Nilsen og hans forskningsteam samarbeider nå med flere forskningsinstitusjoner i Kina om kombinasjonsterapi med urter og legemidler

– Kinesiske naturmidler og urtemedisiner er på vei inn i vestlig medisin. Det er derfor viktig å undersøke hvilken effekt disse kan ha på vestlige legemidler, sier professoren.

Av Hege J. Tunstad