Institutt for industriell økologi

Dobler tilgangen til elektrisitet

Det må mye jern til for å lage en vindmølle. Det skaper forurensning. Men hvis hele verden kun fikk energi fra fornybare kilder, ville det likevel blitt grønnere og med dobbelt så stor tilgang til elektrisitet.

En grønn sofa

Verdens lengste sofa ble bygget i Sykkylven i går. Den er også den grønneste sofaen hittil som får miljødeklarasjon.