helleristning

Steinalderens oversettere

Norskekysten og Patagonia i Argentina ligger langt fra hverandre, men har mange fellestrekk. Det gir arkeologer ny kunnskap.

Gemini.no logo

Oppdaget gammel bergkunst

Det tegnet til å bli en ganske ordinær utgravning av en gravhaug i Stjørdal. Men under haugen fant arkeologene flere tusen år gammel bergkunst.

Tolker steinens språk

Arkeologer får nå hjelp til å tolke og bevare helleristninger i digitalt format.