Helge Holden

Møt matematikkens mysterier

Vakker matematikk skal fjerne prestasjonsangst. NTNU Vitenskapsmuseet presenterer utstillingen «Imaginary».

Arkiverte genistreker

I en gammel ubåtbunker i Trondheim finnes ni hyllemeter med nobelprisvinneren Lars Onsagers private notater. Her kan ligge uoppdaget gull.