Helge Drange

Gemini.no logo

Kommentar: Norge som pådriver for internasjonale klimaavtaler

Tiden er moden for at lederne for de politiske partiene løfter blikket fra partiboka, ser inn i framtiden, og enes om et klimapolitisk forlik. Forliket må være langsiktig, det må ligge fast også etter neste – og de påfølgende – valgperiodene, skriver Helge Drange, forskningsleder ved Nansen- og Bjerknessenteret i Bergen.