Håvar Ilstad

Smarte stolper

Framtidens lyktestolper og trafikkskilt gir etter når de blir påkjørt.