Hans K. Stenøien

Gemini.no logo

For halv maskin i 450 millioner år

Av alle planter er mosene de som genetisk har forandret seg minst siden de “krøp på land” for en halv milliard år siden, viser ny forskning.