grønn energi

– Klimalovgivningen må bli mer bindende

Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet, ifølge Nils Røkke, forsker og direktør for bærekraft i SINTEF. Han ønsker en strengere klimapolitikk velkommen.

Elektrisk transport i medvind

Forskere vil fjerne det største problemet for elbilmarkedet: Angsten for ikke å nå fram til neste ladestasjon.