fremmede arter

Både fremmed og farlig?

Nå er det lettere å avgjøre om en fremmed art i Norge utgjør stor, liten eller ingen risiko.