Erling Jahn

Gemini.no logo

Kommentar: God psykiatri handler om riktig ressursfordeling

Nedbyggingen av psykiatriske sykehus må fortsette. Mange pasienter kan få behandling der de bor. Psykiatri handler ikke bare om å behandle et kasus eller diagnose. Det handler også om nærmeste familie og om barn som trenger hjelp. Denne hjelpen kan ikke gies via en sengeplass, skriver Erling Jahn, leder for brukerorganisasjonen Mental Helse i Norge.