elektronisk avfall

Blyfri elektronikk

Ny metode gjør det mulig å unngå giftige, blyholdige stoffer i elektroniske artikler.