dialekter

Dialekt er forbeholdt Facebook

En melding til en kollega sendes på bokmål, mens til en nær venn bruker man gjerne dialekt. Hvorfor er det slik?