Cecilie Miljeteig

Ismåke i knipe

Miljøgifter har gitt tynnere eggeskall hos den sjeldne ismåken. Det kan redusere bestanden dramatisk.