byggeskader

Av skade bør man bli klok

I norsk byggenæring kan det gå lang tid før negative erfaringer fører til endringer. Men nå skal en erfaringsbank bøte på problemet.