bildebehandling

Robot på ugressjakt

Mengden med sprøytemidler kan halveres når bare ugress, og ikke hele åkeren, sprøytes.

Gemini.no logo

Betre betong

Ein ny metode gjer det muleg å sjå dei svake punkta i stålfiberarmert betong.