Berit Skog

«Likes» påvirker humøret

Sosiale medier påvirker humøret. Mange «likes» på Facebook gjør svært mange av de spurte glade, viser en helt fersk undersøkelse.

Tekst viker for bilder

Bilder på Instagram og ultrakorte videoer via Snapchat og Vine er blitt svært populært, særlig blant de unge. Trenden på sosiale medier er visuell.

Dialekt er forbeholdt Facebook

En melding til en kollega sendes på bokmål, mens til en nær venn bruker man gjerne dialekt. Hvorfor er det slik?