Bente G. Berg

Studerer nattsvermerens luktesans

På mikroskopisk nivå er det er mange slående likheter mellom mennesker og insekter − ikke minst når det gjelder luktesansen.