Beate W. Hygen

Ti funn om ADHD, atferdsvansker og overvekt hos barn

Mange barn «vokser» av seg ADHD-symptomer. Foreldre tror barn er mer fysisk aktive enn de er. Triste barn blir lett oversett og får ikke den hjelp de har behov for i barnehagen. Noen barn øker mer i vekt enn andre. Forklaringen ligger i spisevanene og bare der.

Store høyder og dype daler

Noen barn blir mer aggressive av dårlige opplevelser enn andre. Men de er også roligere når livet er godt.