avhør

Når politiet spør

Ideologien for politiavhør i Norge er at avhørte skal styre sin egen forklaring. Men i hvor stor grad etterleves dette i praksis?