Asle Haukaas

Kommentar: Har vi bruk for forskning som ikke kommuniserer?

Forskning som ikke kommuniseres, har liten verdi. Kan det være en sammenheng mellom Djupedals «hvileskjær» og for lite forskningsformidling, spør informasjonssjef Asle Haukaas ved Norges Handelshøyskole (NHH). Haukaas var med i Formidlingsutvalget som nylig foreslo indikatorer for formidling av forskning.