Arkitektur og byplanlegging

Illustrasjon av hjernen og omverdenen - ett økosystem.
KRONIKK

Hjernen og omverden – ett økosystem

Først former vi byen, så former den oss. Fritt etter Churchill. Nyere forskning på hva som egentlig foregår når vi mennesker tenker, tyder på at Churchill var inne på noe.