arbeidstid

Nær, men fjern

Fleksibel arbeidstid gjør at de voksne er mer hjemme. Men ofte er de så opptatt med mobil og pc at barna ikke føler de er til stede.