AquaLyng

Gemini.no logo

Vann for verden

Et anlegg som omformer sjøvann til drikkevann, skal nå bli bedre og billigere.