Anne Karin T. Hemmingsen

CO2 gir grønn kjøling

Kunstige kjølegasser truer klimaet. Bruk av naturlige stoffer, som CO2, er et godt mottiltak.