Næringsminister Jan Christian Vestre åpner batterilab sammen med konsernsjef i SINTEF; Alexandra Bech Gjørv.
Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet batterilaboratoriet i Trondheim, sammen med konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen

SINTEF satser med ny batterilab

Målet med etableringen er å gi norske aktører muligheten til utvikle egne løsninger for battericelleproduksjon og å bidra til det grønne skiftet.

– I dag markerer vi starten på en ny fase for Norges grønne fremtid. Alle batterier som brukes både til industri og i kjøretøy i dag er basert på patenter og råvarer som andre nasjoner kontrollerer. Nå kan vi utvikle egen kunnskap og dermed kunne utvikle en konkurranseevne i øverste internasjonalt klasse, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Forskerne tilknyttet laben er aktive i mange EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle neste generasjon batterier, som vil ha et lavere klimafotavtrykk og samtidig yte bedre enn dagens løsninger. Oppskriften ligger i å finne nye løsninger innen elektrokjemi, materialteknologi og masseproduksjon, inkludert digitale løsninger for å optimalisere batterienes kapasitet og produksjon.

– Dette forskningsarbeidet er svært viktig for å lykkes med grønn omstilling, men også for å finne løsninger som gjør Europa mindre avhengig av å importere kritiske råmaterialer fra krevende land, sier Bech Gjørv.

SINTEF har vært aktive i EU-finansierte prosjekter med batteri som tema i en årrekke og deltar per nå i prosjekter med mer enn en milliard kroner i budsjett, forankret i EUs veikart for å bygge en bærekraftig batteriindustri på det europeiske kontinent.