Livmorhalskreft. Bildet viser utstyr for prøvetaking.
En test for livmorhalskreft kan berge liv. Børsten for prøvetaking er myk og enkel å bruke. Foto: Kreftregisteret

Hjemmetester kan redde flere kvinner fra livmorhalskreft  

En enkel test redder liv. Tre av fire kvinner som døde av livmorhalskreft i screeningalderen 25-69 år, hadde ikke tatt celleprøve siste tre og et halvt år.

I 2021 fikk 345 kvinner livmorhalskreft i Norge. 79 kvinner døde av sykdommen.  

De aller fleste som får livmorhalskreft, utvikler sykdommen på grunn av langvarig infeksjon med humant papillomavirus (HPV).  

– Det er ekstremt vanlig å få HPV-virus en eller flere ganger i livet, sier Ingrid Baasland, gynekolog og forsker ved NTNU.

De aller fleste infeksjoner går over av seg selv uten å gi sykdom. Men hos noen kan HPV-infeksjonene gi celleforandringer, og noen celleforandringer kan utvikle seg til kreft.

Hos de aller fleste skjer denne utviklingen over mange år slik at screening kan fange opp forstadier til kreft og fjerne dem.

Livmorhalsprogrammet redder mange

Livmorhalsprogrammet er det nasjonale screeningprogrammet for livmorhalskreft som ble innført i 1995. Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve hvert tredje eller femte år. Dette har reddet mange.  

– Hvert år forebygges det minst 700 tilfeller av livmorhalskreft i Norge gjennom screeningprogrammet, sier Baasland.

Men over en av fire kvinner følger ikke screeningprogrammet for livmorhalskreft.  

I en nylig publisert studie undersøkte forskerne over 800 dødsfall i perioden 1998-2009 på grunn av livmorhalskreft.

Et flertall av dem som døde, tok ikke celleprøve

– I studien vår så vi på sammenhengen mellom å ha tatt livmorhalsprøve og senere risiko for å dø av livmorhalskreft. Vi hadde ikke informasjon om prøvene ble tatt som ledd i screening av friske kvinner eller om de ble tatt på grunn av gynekologiske plager, sier Baasland.

Åtte av ti av dem som døde var enten utenfor screeningprogrammet, eller hadde valgt å ikke delta.

Den nye studien viser at 3 av 4 av alle som døde på grunn av livmorhalskreft i screeningalder 25-69 år, ikke hadde tatt celleprøve som anbefalt de siste 3,5 år. Hvis man også inkluderer kvinner som var over 69 år, blir statistikken enda mer alarmerende.

Åtte av ti av dem som døde var enten utenfor screeningprogrammet, eller hadde valgt å ikke delta.  

– Det er viktig at selve screeningen for livmorhalskreft er god til å fange opp sykdom, men det aller viktigste for å redusere risikoen for kreft er å få flere kvinner til å følge screeningprogrammet, sier Baasland.

Livmorhalskreft. Bildet viser en kvinne hos legen.

Mange kvier seg for å gå til legen. Grunnene er mange. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Flere grunner til å droppe jevnlig testing

Det er flere årsaker til at kvinner velger å droppe jevnlig testing. Vanlige årsaker er:  

 • Selve undersøkelsen oppleves som pinlig  
 • Frykt for smerte 
 • Tidligere negative opplevelser med gynekologisk undersøkelse  
 • For kvinner som har opplevd seksuelle overgrep kan den gynekologiske undersøkelsen oppleves for krevende  
 • Noen kvinner tenker at de ikke har risiko for å få livmorhalskreft  
 • Noen kvinner forstår ikke sammenhengen mellom celleprøve og risiko for kreft  
 • Vanskelig å sette av tid til å gå til undersøkelsen 
 • Noen kvinner opplever mannlig, utenlandsk eller ung fastlege som et hinder 

Kvinner med lavere sosioøkonomisk status og kvinner med innvandrerbakgrunn går sjeldnere til screening.

Hjemmetester økte deltakelsen

Det har blitt gjort en studie som undersøkte om hjemmetesting kan øke deltakelsen i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

Baasland deltok i et forskningsprosjekt hvor 6000 kvinner ble delt inn i tre grupper. Felles for dem var at de ikke hadde deltatt i screening på minst 10 år til tross for mange purringer.  

Dette ble gjort: 

 • Den ene gruppa fikk enda en påminnelse om å bestille time hos lege for å ta celleprøve. Her gikk fem prosent til lege og fikk tatt en livmorhalsprøve.  
 • Den andre gruppa fikk tilbud om å bestille en HPV-test som de selv kunne ta fra skjeden, såkalt HPV hjemmetest. Her deltok 17 prosent.  
 • Den tredje gruppa fikk hjemmetesten tilsendt uten å måtte foreta seg noe som helst. Her deltok 28 prosent. 

Kan sende ut hjemmetester

– Nesten alle som fikk påvist HPV-viruset valgte å følge opp den anbefalte videre utredning med celleprøve hos lege. Dette resultatet understøtter Livmorhalsprogrammets beslutning om å tilby en hjemmetest nettopp til kvinner som av ulike årsaker ikke har screenet seg på mange år, sier Baasland.

Livmorhalskreft. Bildet viser Ingrid Baasland.

Ingrid Baasland. Foto: NTNU

Ifølge Livmorhalsprogrammet er målet å kunne starte utsendelser av HPV-hjemmetest til prioriterte grupper i 2023/2024, og på den måten øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet.

Fra høsten 2023 planlegges det også at fastlegen eller annet relevant helsepersonell kan tilby enkelte pasienter som ikke vil eller har store vansker med å gjennomføre gynekologisk undersøkelse, å få en hjemmetest. Videre jobbes det for å sende ut hjemmetester i løpet av første halvår av 2024 til kvinner som ikke har screenet seg på 10 år.

Fanger opp forstadier til livmorhalskreft

I løpet av 2023 endres Livmorshalsprogrammet slik at alle kvinner 25-69 år får sin livmorhalsprøve undersøkt med HPV-test først, såkalt HPV screening.

HPV-testing har vist seg å fange opp flere forstadier til kreft og slik forebygge kreft i større grad enn celleprøvebasert screening.

Dersom det testes positivt for HPV, vil prøven undersøkes videre ved å se på cellene i mikroskop. Begge disse undersøkelsene kan gjøres ut fra samme prøve. Livmorhalsprøven tas på samme måte som før.   

– HPV-testing har vist seg å fange opp flere forstadier til kreft og slik forebygge kreft i større grad enn celleprøvebasert screening. På den annen side vil man fange opp mange HPV-infeksjoner som går over av seg selv, så vi må balansere dette ut slik at vi reduserer faren for overdiagnostisering og overbehandling. Celleprøven fungerer bra når den som undersøker prøven i mikroskopet vet at det er en positivt HPV-test, fordi da vil man være ekstra oppmerksom. Men uavhengig av screeningmetode, så er det viktigste fortsatt å følge screeningprogrammet, sier Baasland.  

Fra 2009 har vaksine mot HPV-viruset blitt tilbudt til alle jenter på 7.trinn. I 2022 fylte det første vaksinerte kullet 25 år og ble invitert til å delta i Livmorhalsprogrammet. Fremover vil dermed kvinner få en enda bedre beskyttelse.

Oppsøk uansett lege ved symptomer

For kvinner som ikke har tatt vaksine før man debuterte seksuelt, vil screening være det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen, selv om også disse kvinnene kan ha effekt av HPV-vaksine. 

– Selv om du er vaksinert, bør du følge Livmorhalsprogrammet, men selv med screening og vaksine vil det aldri være mulig å redusere risikoen for livmorhalskreft til null. Hvis man opplever symptomer, bør man oppsøke lege, avslutter Baasland.  

Referanser: Leinonen MK, Campbell S, Klungsøyr O, Lönnberg S, Hansen BT, Nygård M. Personal and provider level factors influence participation to cervical cancer screening: a retrospective register-based study of 1.3 million women in Norway. Prev Med. 2017;94:31–9. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.018

Baasland I, Vie GÅ, Romundstad PR, Lönnberg S. Cervical cancer mortality in Norway according to screening attendance and age. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Sep;101(9):952-959. doi: 10.1111/aogs.14402. Epub 2022 Jun 11. PMID: 35689441; PMCID: PMC9564434. DOI: 10.1111/aogs.14402

Aasbø G, Tropè A, Nygård M, Christiansen IK, Baasland I, Iversen GA, Munk AC, Christiansen MH, Presthus GK, Undem K, Bjørge T, Castle PE, Hansen BT. HPV self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screening in Norway: a pragmatic randomised controlled trial. Br J Cancer. 2022 Nov;127(10):1816-1826. doi: 10.1038/s41416-022-01954-9. Epub 2022 Aug 23. PMID: 35995936; PMCID: PMC9643532. DOI: 10.1038/s41416-022-01954-9