Dette bildet er tatt av kameraet på robotkjøretøyet. For at roboten skal kunne lokalisere seg selv, gjør den en rekke markeringer (som er de fargede markeringene i bildet) i tunnelen. Disse markeringene brukes av posisjoneringsalgoritmen. Foto: SINTEF

Robotinspektørene kommer

Roboter med supersyn og som kan fly eller kjøre selv, skal gjøre arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur billigere og raskere.

Strenge krav til sikkerhet gjør at inspeksjon og vedlikehold av aldrende infrastruktur som tunneler, oljeraffinerier og broer er både kostbart og tidkrevende.

Men, ved hjelp av roboter og digitale løsninger basert på blant annet sensorer og kunstig intelligens, kan oppgavene kan gjøres mer effektivt og mindre kostbart. Det EU-finansierte prosjektet «Piloting» har utviklet ti droner og bakkeroboter, som nå har blitt testet i reelle omgivelser. SINTEF er prosjektets norske partner. 

– Målet med prosjektet er at inspeksjonstiden skal ta 80 prosent kortere tid enn tradisjonelle inspeksjonsprosedyrer. Og ved å bruke robotteknologier er målet å redusere inspeksjonskostnadene med minst 25 prosent, sier seniorforsker og prosjektleder for SINTEFs arbeid i Piloting, Henrik Lundkvist.  

Testet roboten i Hellas

Nylig ble de første testene av en helt ny løsning som kan få slutt på lange perioder med nedstengning av for eksempel tuneller, utført i Hellas. 

Forskerne har blant annet utviklet et robotisert bakkekjøretøy med inspeksjonskamera og lidar-teknologi, som skal brukes til å ta bilder og utføre 3D-målinger i vanskelig tilgjengelig infrastruktur. Kjøretøyet har også med seg en drone som tar detaljerte bilder der det er behov for det.

Nå testes det også ut algoritmer som gjør det mulig å oppdage feil i strukturen automatisk. Disse algoritmene blir til ved hjelp av data som samles inn under inspeksjonen, og skal også brukes til overvåking av infrastrukturen over tid. Dermed kan dette bidra til å forutsi når det er tid for vedlikehold. 

– SINTEF jobber med utviklingen av en sensorbasert løsning for at bakkekjøretøyene skal kunne lokalisere seg selv i en tunnel, hvor det ikke er tilgang til satellittbasert lokalisering. En slik løsning gjør det mulig å finne ut helt nøyaktig hvor skadene i tunnelen er, og gjør det også enkelt å overvåke skadenes utvikling over tid og finne dem igjen ved nye inspeksjoner, forklarer Lundkvist.

Ønsker kontakt med flere som har inspeksjonsbehov

– Vi ønsker kontakt med flere infrastruktureiere og andre selskaper som jobber med inspeksjon, vedlikehold og autonome farkoster. Vi viser gjerne frem løsningene vi har utviklet og gir mulighet til å teste for å vurdere hvordan de kan videreutvikles og tilpasses nye bruksområder og de spesielle utfordringer vi har i Norge, sier Henrik Lundkvist. 

Fakta om prosjektet:  

Piloting består av 13 partnere fra Hellas, Spania, Sveits, Frankrike, Norge og Nederland og ledes av spanske FADA-CATEC. SINTEF representerer Norge i prosjektet.  

Løsningene som utvikles i prosjektet består av både flyvende og bakkekjørende roboter, AI-algoritmer for analyse av inspeksjons og et informasjonssystem som gjør at analytikerne forholder seg til samme grensesnitt uavhengig av robotplattform. 

Systemene testes og evalueres i tre store pilotprosjekter for tre ulike bransjer, herunder raffineri (olje- og gasssektoren), broer og viadukter, og tunneler (sivil-/ transportinfrastruktursektoren).  

SINTEF har fått innvilget FORSTERK-midler fra Norges forskningsråd til prosjektet Autonomous Inspection Hub for å tilrettelegge for bruk av resultater fra PILOTING for norske aktører, hovedsakelig for inspeksjon av tunneler. 

Prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etter tilskuddsavtale nr. 871542.