Det er mye plast i landbruket, og en god del havner på avveie. Nå skal forskere blant annet se om plasten kan bli til nye og nyttige materialer. Illustrasjonsfoto: iStock

Det skal bli lettere å resirkulere plast for bonden

Forskere jobber med å forbedre resirkuleringssystemet for landbruksplast. Mer skal samles inn og resirkuleringen skal bli enklere og bedre.

Landbruksplast er et miljøproblem, som fører til en god del lokal forsøpling i Norge. Nå skal forskere undersøke om resirkuleringssystemet kan forbedres.

– Det er landbruk i enhver krik og krok i Norge, så logistikken er ganske omfattende. Det vi ønsker å få til er å redusere plastforsøplingen og at mer av landbruksplasten blir sirkulær – altså at den brukes på nytt, forteller SINTEF-forsker Helene Lindberg.

Tre hovedformål

Forskningsprosjektet Sirkland, som startet opp i vår og avsluttes neste sommer, er et samarbeid med Felleskjøpet Agri og Quantafuel Kristiansund. Partnerne har fordelt ansvaret for tre ulike hovedformål:

  • Felleskjøpet Agri arbeider med en pilotordning for innsamling av landbruksplast fra sine bønder.
  • Resirkuleringsbedriften Quantafuel Kristiansund skal gjøre tester på innsamlet landbruksplast fra Felleskjøpet, og se på om den kan bli til materialer som kan brukes i nye produkter i Norge.
  • SINTEF skal analysere og foreslå tiltak for håndtering av plasten på gårdsbrukene, slik at kvaliteten på innlevert plast blir god og at man dermed unngår forurensing.

Skal lage resirkuleringssystem

Forskerne skal komme i mål med tester og anbefalinger innen neste sommer.

– Det er mange bønder i Norge, og landbruksplast står i dag for en betydelig del av plastforbruket. Derfor er det viktig at man forbedrer resirkuleringssystemet. Slik håper vi å bidra til at vi kan gjenbruke mest mulig, sier Lindberg.

Forskningsprosjektet er støttet av Handelens miljøfond.