St. Olavs hospital i Trondheim kan få et system for pasientovervåkning uten tradisjonelle sensorer, takket være bruk av utforskende dialog med mulige leverandører, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser sykepleier på St. Olav. (Foto: Gorm Kallestad/ NTB)

Slik kan staten få fram nyvinninger med smarte innkjøp

Nyvinning kan stimuleres gjennom offentlige innkjøp. Akutten ved St. Olavs hospital viser vei og har lykkes gjennom en helt uvanlig idéjakt.

Når du kjøper blyanter, er det enkelt å beskrive behovet. Langt vanskeligere er det å anskaffe et komplisert system for helseovervåking som ikke finnes fra før.

Til slike innkjøp finnes en lovende anskaffelsesmetode – innovasjonspartnerskap – som vi har studert.

Denne metoden krever en tidlig og utforskende dialog mellom kunde og mulige leverandører, der målet er tredelt:

Avklare kjernen i behovet, hva det er mulig å lage, og så finne det beste kompromisset mellom disse to faktorene. Det hele for å få offentlige innkjøp til å resultere i innovasjon når det er behov for det.

Overvåking uten tradisjonelle sensorer

Og innovasjonsbehov blir det mange av fremover. For med mangel på helsearbeidere og kommende eldrebølge er det viktigere enn noen gang å utvikle nyskapende løsninger.  

I studien vår fulgte vi innovasjonsprosjektet Autoskår ved St. Olavs hospital i Trondheim. Her etablerte sykehuset en visjon om kontaktløs, automatisk og kontinuerlig overvåkning av pasientene på akuttavdelingen.

Altså overvåking uten tradisjonelle sensorer. Disse er festet på pasientens kropp med massevis av ledninger som gir pasientene liten bevegelsesfrihet.

Visjonen åpner for rask reaksjon ved forverring av pasientens tilstand. Pluss økt kontroll når pasienttilstrømningen er stor. For helsepersonell vil dette gjøre hverdagen enklere.

Men hvordan hindre at slike visjoner taper for forhåndsdefinerte krav?

Utforskende dialoger

For å styre unna slike feller, fikk St. Olavs penger fra Innovasjon Norge til å gjennomføre anskaffelsen ved hjelp av et innovasjonspartnerskap. Dette er en ny metode for offentlige anskaffelser.

I korthet går den ut på at en kunde og en eller flere leverandører sammen utvikler den nye løsningen det er behov for. Derfor er nettopp tidlige og utforskende dialoger mellom kunde og mulige leverandører en sentral del av metoden.

Dialog med leverandører før behovene formuleres i krav, er velkjent fra andre innovative anskaffelser. Fra Forskningsrådet fikk vi penger til å følge denne delen av prosjektet til St. Olavs for å kartlegge mulige suksessfaktorer og fallgruver.

Slik ble vi blant de første forskerne som har studert dialogfasen i en slik innkjøpsprosess.

Ambisiøs ambisjon

Basert på denne innkjøpsprosessen, er arbeidet med å utvikle overvåkingssystemet nå i full gang.

Sykehusets ambisiøse visjon var å måle seks viktige parametere ved pasientens tilstand kontaktløst: puls, pust, blodtrykk, temperatur, våkenhet og oksygenmetning i blodet. Altså ved hjelp av sensorer plassert andre steder enn på pasientens kropp.

Vi så at dialogmøtene ga St. Olavs valget mellom å:

  • Holde på visjonen og dermed ta mer risiko enn det et valg av modne løsninger innebærer.

  • Gjøre visjonen mindre ambisiøs og dermed ta mindre risiko.

Basert på dialoger med mange leverandører med ulike teknologier besluttet sykehuset å bevare visjonen om en kontaktløs fremtid, men med en viktig justering:

Vil “fjernovervåke” pust og puls

Antallet “fjernovervåkede” parametere ble redusert fra seks til to. Nemlig pust og puls, som alene gir en god indikasjon på helsetilstand.

Uten dialog kunne disse seks parameterne blitt forhåndsdefinerte krav som bremset innovasjon.

Å måle seks parametere kontaktløst og samtidig pålitelig, ble vurdert som for krevende på kort sikt.

… og suksessoppskriften er

Generelt kan ingen garantere at et “innovasjonspartnerskap” gir brukbare eller innovative anskaffelser. Men bruk av metoden i St. Olavs tilfelle førte altså til at sykehuset holdt på sin visjonære ambisjon om kontaktløs overvåkning. Det er klart allerede.

Studien vår viser at flere forhold var avgjørende for denne beslutningen:

  • Prosjektgruppen hadde god forankring hos toppledelsen ved sykehuset og hos ledelsen ved akuttavdelingen.

  • Nok tid var satt av hos travle fagpersoner som spilte hverandre gode.

  • Den interne tilliten i den tverrfaglige prosjektgruppen smittet over på leverandørene som villig delte av sin kunnskap. Dette bidro til gode tilbakemeldinger på behovene.

  • Støtte fra Innovasjon Norge reduserte den finansielle risikoen.

Krevende, men kan gi stor verdi

Norsk offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for 600 milliarder kroner per år.

Gjennom sine innkjøp kan det offentlige stimulere til utvikling av nye fremtidsrettede løsninger blant annet innen digitalisering, helse og bærekraft.

Dialogbaserte anskaffelser er krevende. Til gjengjeld gir de stor verdi når resultatet blir innovasjon basert på gode kompromisser mellom bestillerens behov og tilbydernes ideer om hva som lar seg utvikle.

For Norges konkurranseevne står og faller med at vi løser utfordringer på en smartere og mer effektiv måte enn resten av verden.

Artikkelen ble første gang publisert i Dagens Næringsliv 12. august 2022 og gjengis her med DNs tillatelse.